Välj en sida

Om oss

j

Kvalité

Vårt samarbete och långa erfarenhet gör att
vi garanterar ett högkvalitativt arbete.

Z

Kompetens

Vår samlade kompetens skapar
mervärde och gör att vi kan göra mer
för att ni ska nå längre: 1+1 = 3  

Kontinuitet

Vi skräddarsyr insatser efter behov
och tryggar kontinuiteten i elevhälsoarbetet.

Vilka är vi?

En specialpedagog och en kurator som jobbar tillsammans, det är vi och båda råkar heta Inger. Vi använder vår långa erfarenhet för att stödja barn, föräldrar, lärare och skolor som behöver få ett helhetsperspektiv på svårlösta situationer. 
Vi tillför kvalitet, kompetens och kontinuitet i elevhälsoarbetet.

1 + 1 = 3

Vår samlade kompetens och vårt samarbete gör att vi kan leverera kvalificerade helhetslösningar.

 

Inger Johansson

Specialpedagog / fil.mag

E-post: info@pedagogenokuratorn.se

Telefon: 0706-94 24 23

Inger Gunnarsson

Kurator / Socionom

E-post: info@pedagogenokuratorn.se

Telefon: 0733-46 69 24